פונקציות תועלת מקובלות

ישנן 3 סוגי פונקציות תועלת עיקריות שבהן משתמשים בתורת המחירים:

פונקציה מסוג קוב דאגלס. צורתה:   `U(x,y) = x^alpha*y^beta `
(מכפלה של 2 פונקציות. `alpha` ו- `beta` הם פרמטרים של חזקות).
לדעתנו פונקציה זו מתאימה לרוב המכריע של הצרכנים.

פונקציית מינימום. צורתה: `U(x,y) = min(alphax,betay)`
 `alpha`  ו- `beta`
 הם פרמטרים.

פונקציה לינארית. צורתה:  `U(x,y) = betax+betay`
(סכום של 2 פונקציות. α ו- β הם פרמטרים של כופלים).
לדעתנו פונקציה זו מתאימה למקרים מעטים בקרב הצרכנים.

 

עקומות האדישות של הצרכן מתקבלות מפונקציית התועלת שלו

כל נקודה במישור הצירים מייצגת סל מוצרים, ותוצאת הפונקציה המתייחסת אליו מציינת את כמות התועלת שהסל מניב. תוצאת הפונקציה נמדדת ביחס לציר ה- z (=הגובה מעל מישור הצירים).
כל תוצאה מיוצגת ע"י נקודה על מעטפת הפונקציה.
כל התוצאות בפונקציית התועלת, שנמצאות על אותו קו גובה (אותו ערך על ציר ה- z) מניבות אותה תועלת.

רצף כל הנקודות על המעטפת, שמניבות אותה תועלת, מהוות עקומת אדישות, שכן הצרכן אדיש לגבי כל אחד מהסלים שמניבים את אותה תועלת.

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות