פונקציית מינימום – עקומת אנגל

פונקציית מינימום עקומת אנגל - תרשים 20

פונקציית מינימום

עקומת אנגל

צורת פונקציית הביקוש `x=(beta*I_(0))/(betaP_(x)+alphaP_(y_(o)))`  

צורת פונקציית אנגל `x=(beta*I)/(betaP_(x_(0))+alphaP_(y_(0)))` 

 

תוואי עקומת אנגל

בתרשים 20 משורטטת עקומת אנגל המתבססת על הנתונים הבאים:
`u(x,y)=min(3x,2y)`  
2 ש"ח = Py0 
5 ש"ח = Px0.
I – משתנה.

תרשים 20

מאפייני התוואי

קו ישר העולה מראשית הצירים.

שיפועו: `(beta)/(betaP_(x_(0))+alphaP_(y_(o)))`. בנתוני הדוגמה: ⅛ או °45.

משמעות התוואי

השינוי בכמות המבוקשת מ- x פרופורציונלי לשינוי בהכנסה.

פרשנות

בעקבות הגידול בהכנסה, עקומת הביקוש זזה ימינה בכל רמת מחיר באותו שיעור שבו גדלה ההכנסה.

מאפייני התוואי - תרשים

 

עקומת הביקוש הצולב

 

צורת פונקציית הביקוש היא: `(beta)/(betaP_(x)+alphaP_(y_(o)))` 

צורת פונקציית הביקוש הצולב: `x=(beta*I_(0))/(betaP_(x_(0))+alphaP_(y))` 

תוואי העקומה

תרשים 21 – עקומת הביקוש הצולב

תרשים 21 – עקומת הביקוש הצולב

בתרשים 21 משורטט תוואי עקומת המחיר הצולב המתייחס לנתונים הבאים:
`u(x,y)=min(3x,2y)`  
I = 100 ש"ח
`P_(x_(0))=5` 
P– משתנה.

נתוני התוואי

הנקודות המשובצות על עקומת הביקוש הצולב בתרשים 21 חושבו תחילה על בסיס נתוני הדוגמה והוצבו בטבלה 6.

טבלה #6

סימול הנקודה

`P_y`

x

a

5

8

b

4

9.1

c

3

10.5

d

2

12.5

e

1

15.4

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות