פונקציית קוב דגלאס – עקומת אנגל

תרשים 17 – עקומת אנגל

פונקציית קוב דגלאס

עקומת אנגל

צורת פונקציית הביקוש היא: `x=(alpha*I_(0))/((alpha+beta)*P_(x)`  

צורת פונקציית אנגל היא:`x=(alpha*I)/((alpha+beta)*P_(x_(0)))` 

`P_(x_(0))` – נתו קבוע
`I` – משתנה

תוואי עקומת אנגל

בתרשים 17 משורטטת עקומת אנגל המבוססת על הנתונים הבאים:
`u(x,y)=x^(3)*y^(2)`  
`P_(x_(0))=20` 
`P_(y_(0))=20` 
`I` – משתנה

העקומה עולה מראשית הצירים בשיפוע של `alpha/((alpha+beta)*P_(x_(0)))` 

המשמעות של קו ישר היא שכאשר I גדל פי n גם x גדל פי n.

תרשים 17 – עקומת אנגל

פרשנות
מעקומת אנגל בתרשים 17, אנו לומדים שאם עולה מ- 100₪ ל-200₪ (פי 2), הביקוש ל-x יגדל מ-3 יח' ל-6 יח' (גם פי 2).

השינוי בביקוש, מ-3 יח' ל-6 יח', מקבל ביטוי בתזוזה של עקומת הביקוש (שבה כאמור ההכנסה I נתונה וקבועה). בתרשים 18 עקומת הביקוש D (שמתייחסת ל- 100=I₪), זזה ימינה בעקבות הגידול בהכנסה והופכת להיות D1 (שמתייחסת ל- 200 = I₪).

 

תרשים 18 – עקומת הביקוש

מסקנה
בהכנסה גורם לתזוזה ימינה של עקומת הביקוש בכל רמת מחיר באותו שיעור שבו גדלה ההכנסה.
אם ההכנסה גדלה ב- 50% גם הכמות המבוקשת בכל רמת מחיר תגדל ב- 50%.
בתרשים 18 ההכנסה גדלה ב- 100% וכך גם הכמות המבוקשת.

 

עקומת הביקוש הצולב

צורת פונקציית הביקוש היא: `x=(alpha*I_(0))/((alpha+beta)*P_(x)` 

צורת פונקציית הביקוש הצולב היא: `x=(alpha*I_(0))/((alpha+beta)*P_(x_(0)))` 

 

תוואי עקומת הביקוש הצולב

בתרשים 19 משורטטת עקומת הביקוש הצולב המבוססת על הנתונים הבאים: 
`u(x,y)=x^(3)*y^(2)`  
I= 100 ש"ח.
`P_(x_(0))=40` 
Py – משתנה.

תרשים 19

תרשים 19- פונקציית הביקוש הצולב

 

מאפייני התוואי

קו אנכי שעולה מציר ה- x. 
נקודת המוצא על ציר ה- x היא `(I)/(2Px_(0))`  
ככל ש- `P_(x_(0))`  יותר נמוך, נקודת המוצא זזה ימינה.

 

משמעות התוואי

הכמות המבוקשת מ-x אינה מושפעת מ-Py
ההסבר: Py אינו נכלל בפונקציית הביקוש הצולב, כך שהפונקציה אינה מכילה משתנה והיא מייצגת נתון קבוע.

 

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות