פונקציית תועלת לינארית

פונקציית הביקוש – ליניארית

צורת פונקציית הביקוש: `X={(0 if alpha/betaP_(0)<P_(x)),(0…I/P_(x) if alpha/betaP_(y)=P_(x)),(I_(0)/P_(x) if alpha/betaP_(y)>P_(x)):}`   

חישוב הגמישות רלוונטי רק כאשר Px נחשב זול (`alpha/betaP_(y)>P_(x)` ).

כאשר Px נחשב יקר קונים רק מ-y ו-0 יחידות מ-x.

 

צורת הפונקציה בתחום הרלוונטי: `f(P_(x))=I_(0)/P_(x)` המשתנה הוא Px 

הנגזרת: `f'(P_(x))=-I_(0)/[P_(x)]^(2)`

נוסחת הגמישות: `=[(f'(P_(X)))/f(P_(X))*P_(X)=] (-I_(0)/[P_(x)]^(2))/(I_(0)/P_(x))*P_(x)`    

התוצאה: 1-.

משמעות: גידול של 1% ב-Px גורם לקיטון של 1% ב-x.

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות