פונקציית תועלת מסוג קוב דאגלס K&D U(x,y) = xα·yβ

פונקציית תועלת מסוג קוב דאגלס - תרשים 1

תוואי עקומות האדישות    

`u(x,y)=x^(alpha)*y^(beta)`

התוואי שמאפיין את עקומות האדישות שמתקבלות מפונקציית K&D הוא עקומה קמורה שיורדת משמאל לימין.

תרשים 1

מציאת הסל הנבחר

במיקום הסל הנבחר ערכי x ו- y מקיימים 2 תנאי שוויון:

משוואה 1:  `I=x*P_(0)+y*P_(0)`  הסל ממוקם על קו התקציב

משוואה 2:  `(Uy(x,y))/(Py)=(Ux(x,y))/(Px)`   עלות התועלת שווה ב-2 המוצרים. 

מפתרון 2 תנאי השיוויון מתקבלות התוצאות של x ו-y בצורת משוואה.  (להזכירכם – α ו- β הם פרמטרים של החזקות בפונקציה מסוג קוב דאגלס).

1.    `x=(alpha*I)/((alpha+beta)*Px)`

2.    `y=(beta*I)/((alpha+beta)*Py)`    

פירוט מהלכי הפתרון

נציב את הנגזרות הרלוונטיות במשוואה 2, המחייבת שוויון עלות-תועלת:

`(alphax^(alpha-1)y^(beta))/(P_(x))=(betax^(alpha)y^(beta-1))/(P_(y))`

תזכורת:
`u_(x)(x^(alpha))=alpha*x^((alpha-1))` 
`u_(y)(y^(beta))=beta*y^((beta-1))` 

כידוע,  `x=x^(alpha)/x^(alpha-1)` 

נעזר בזהות זו, נבודד את y ונקבל: `y=beta/alpha *P_(x)/P_(y) * x` 

נציב משוואה זו במשוואת קו התקציב:

`I=x*P_(x)+beta/alpha *P_(x)/P_(y) * x *P_(y)=x*(P_(x)+beta/alpha *P_(x))=x*(alpha+beta)/(alpha) *P_(x)` 

`x=(alpha*I)/(alpha+beta*P_(x))` 

                                   

קיבלנו את x. כעת נציב במשוואה שקיבלנו עבור y לעיל: `y=beta/alpha*P_(x)/P_(y)*(alpha*I)/((alpha+beta)*P_(x))=(beta*I)/((alpha+beta)*P_(y))` 

הבחנה בין: פונקציית הביקוש ל- x ועקומת הביקוש ל- x

הקדמה

בהצגה גרפית של פונקציה, מקובל להציב את ערכי המשתנה על ציר ה- x ואת ערכי התוצאה על ציר ה- y.
בתרשים 2 מוצגת פונקציית הביקוש ל- x שצורתה `x=(alpha*I)/(alpha+beta*P_(x))` 

Px – הוא המשתנה.
x – היא התוצאה.                                                                             

תרשים 2

פונקציית הביקוש ל- x ועקומת הביקוש ל- x

 

עקומת הביקוש

למרות זאת, כאשר מתייחסים לעקומת הביקוש ל- x המשתנה PL מוצג על ציר ה- y ואילו התוצאה x מוצגת על ציר ה- x, כמו בתרשים 3.

תרשים 3 

עקומת הביקוש

את פונקציית עקומת הביקוש ניתן לקבל בקלות מפונקציית הביקוש על ידי כך שמבודדים את Px ומקבלים: `P_(x)=(alpha*I)/((alpha+beta)*x)` 
x הופך למשתנה ו-Px לתוצאה.

היפוך הצירים בעקומת הביקוש נעשה מטעמי נוחות.

 

תוואי עקומת הביקוש כפי שמתקבל מפונקציית הביקוש

תרשים 3 מאפיין את התוואי.
עקום קמור שיורד משמאל לימין.

צורת העקומה מתאימה לאינטואיציה הכלכלית: ככל שמחיר המוצר גבוה יותר, כך הכמות המבוקשת לאותו מוצר יורדת.

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות