פונקציית תועלת – סימול: (u(x,y

במסגרת קורס זה נתמקד בפונקציות תועלת המתייחסות לסל המכיל 2 מוצרים. פונקציית תועלת אמורה לשקף את התועלת שצרכן מפיק מסל המכיל 2 מוצרים: מוצר x ומוצר y.

  • x – מייצג את כמות היחידות ממוצר x הנמצאות בסל.
  • y – מייצג את כמות היחידות ממוצר y הנמצאות בסל.

פונקציית התועלת, שסימולה (u(x,y, מחשבת את כמות יחידות התועלת שהצרכן מפיק בכל הרכב של x ו-y.

לדוגמה: אם מבנה פונקציית התועלת היא:  `xy = u(x,y)`   אזי:

כאשר `1=x` ו- `2=y` הצרכן מפיק 2 יחידות תועלת.

וכאשר `10=x` ו- `20=y` הצרכן מפיק 200 יחידות תועלת.

פונקציית תועלת המתייחסת לסל בן 2 מוצרים היא פונקציה בעלת 2 משתנים (x ו- y), שיכולים לקבל רק ערכים חיוביים.

פונקציית תועלת בעלת 2 משתנים, היא פונקציה מרחבית (תלת מימדית) שתוצאותיה יוצרות מעטפת מעל מישור הצירים. 

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות