תירגולים לספרים שלנו

לחץ על כל אחת מכותרות הספרים על מנת לראות את המבחנים הכלולים בספר
הבורסה למתחילים
אגרות חוב למתחילים
תורת המימון למתחילים
חשבונאות למתחילים
סטטיסטיקה למתחילים
כלכלה למתחילים א'
כלכלה למתחילים ב'
אופציות למתחילים
אסטרטגיות מעו"ף למתחילים
שוק ההון האמריקאי
להיות חכם על חזקים
כלכלת ישראל