שוק ההלוואות
הלוואות

שוק ההלוואות – סקירה מפורטת של שוק ההלוואות

הייחודיות של שוק ההלוואות

בכל השווקים, כאשר אנו מעוניינים במוצר כלשהו אנו קונים אותו. בשוק ההלוואות אין קונים ואין מוכרים. יש לווים ומלווים.
אם יש לך מחסור בכסף אתה יכול ללוות כסף.
אם יש לך עודף בכסף אתה יכול להלוות כסף.
סכום הכסף שעובר מידי המלווה לידי הלווה נקרא “קרן”.
תמורת ההלוואה המלווה דורש מהלווה ריבית. הריבית היא התשלום עבור השימוש בכסף.
בד”כ כאשר הריבית יורדת ל-0% אנשים ירצו ללוות הרבה כסף.
כאשר הריבית מטפסת לשמיים אנשים ירצו ללוות מעט.
למעשה שוק ההלוואות דומה לשוק של שכירת דירות.

הערה

המילה ריבית גורמת מידי פעם לבלבול שכן היא משמשת כקיצור לשני מונחים

  1. שיעור הריבית.
  2. סכום הריבית.

שעור הריבית – נוקב באחוזים מהקרן שיש לשלם תמורת השימוש בכסף.
סכום הריבית – נוקב בסכום הכספי שיש לשלם תמורת השימוש בכסף.
במאמר זה המילה ריבית מתייחסת לשיעור הריבית ואנו נקפיד להשתמש במונח המלא שיעור הריבית.

עקומות הביקוש וההיצע להלוואות


צירי העקומה:

ציר ה-xים – סכומי ההלוואות (בש”ח)
ציר ה-yים – שיעור הריבית (%)

שוק ההלוואות - איור 1

עקומת הביקוש

עקומת הביקוש מסכמת את רצון הציבור ללוות כסף, בהתאם לגובה הריבית.
ככל ששיעור הריבית יותר גבוה הם ירצו ללוות פחות.
סימול העקומה: D
תוואי העקומה: יורדת משמאל לימין.

 

שוק ההלוואות איור 2

עקומת ההיצע

עקומת ההיצע מסכמת את רצון הציבור
להלוות כסף, בהתאם לגובה הריבית.
ככל ששיעור הריבית יותר גבוה הם ירצו
להלוות יותר.
סימול העקומה: S
תוואי העקומה: עולה משמאל לימין.

 

על ההיגיון שעומד מאחורי תוואי עקומות הביקוש וההיצע נרחיב בהמשך.

נקודת שווי משקל

נקודת המפגש של עקומות הביקוש וההיצע מהוות נקודת שווי משקל. רק בשער הריבית שנקבע בנקודה זו משתווה הביקוש להיצע.

תמונת המצב מעל או מתחת לנקודת שווי משקל

תרחיש 1

כאשר הריבית נמוכה מנקודת שווי משקל, למשל 1%, הציבור מעוניין לקבל הלוואות (= ביקוש להלוואות) בהיקף של 4Q (נקודה b) ובמקביל הוא מעוניין להעניק הלוואות (= היצע הלוואות) רק בהיקף של1 Q (נקודה a) כלומר, הביקוש גדול מההיצע בכמות של (Q4-Q1).

כאשר הריבית גבוהה מנקודת שווי משקל, למשל 20%, הציבור מעוניין להעניק הלוואות בהיקף של Q3 (נקודה d) ובמקביל הוא מעוניין לקבל הלוואות רק בהיקף של Q2 (נקודה c) כלומר, ההיצע גדול מהביקוש בכמות של (Q3- Q2).

שוק ההלוואות איור 3

הציבור מהווה את המקור גם לביקוש וגם להיצע

הערה: המונח ציבור כולל:

  1. אנשים פרטיים, המכונים: משקי בית.
  2. חברות ותאגידים שונים, המכונים: פירמות.

בכל עת חלק מהציבור זקוק להלוואות בעוד שחלק אחר מעוניין להלוות מכספו לאחרים.
ישנם מקרים רבים שאדם פרטי (משק בית כלשהו) או פירמה הם בו זמנית גם לווים וגם מלווים.
לדוגמא, אנשים שיש להם תוכנית חיסכון בבנק (כלומר: הם במעמד של מלווה כסף) ומנגד, הם גם קיבלו הלוואה לרכישת דירה או מכונית.

השפעת הריבית על הביקוש להלוואות

ריבית נמוכה

כאשר הריבית יורדת למשל ל – 1%, הרצון לקבלת הלוואות הולך וגדל הן אצל משקי בית והן אצל פירמות.
אצל משקי בית גדל הרצון לקחת הלוואות לרכישת מוצרים, ובעיקר לרכישת מוצרים יקרים כגון: בתים ומכוניות שמקור המימון העיקרי לרכישתם הן הלוואות.
אצל פירמות גדל הרצון לקחת הלוואות להרחבה ופיתוח העסק (רכישת ציוד, מכונות ומבנים). אצל פירמות רבות הלוואות הן מקור חשוב למימון הרחבת העסק.

ריבית גבוהה

כאשר הריבית עולה, משקי הבית מקטינים את היקף ההלוואות המיועדות לרכישת מוצרים ובמיוחד מוצרים יקרים, ובמקביל הפירמות מקטינות את סך הלוואות המיועדות להרחבת העסקים.

השפעת הריבית על היצע ההלוואות

ריבית גבוהה

כאשר הריבית גבוהה, מרבית משקי הבית מקטינים את כמות הכסף המיועד לצריכה, במיוחד קניות של מוצרים יקרים כגון: דירות ומכוניות ומפנים אותו למתן הלוואות שבגינן הם מקבלים ריבית גבוהה. במילים אחרות: כסף מופנה מקניית מוצרים, למתן הלוואות. ( = הגדלת היצע ההלוואות)
במקביל גם הפירמות מעדיפות לצמצם בהשקעות ואת הכסף מפנות למתן הלוואות שמניבות להם ריבית גבוהה. (=הגדלת היצע ההלוואות)

ריבית נמוכה

כאשר הריבית נמוכה הציבור מקטין את סכומי הכסף שהוא מייעד למתן הלוואות שכן סכומי הריבית שהוא מקבל הם “כסף קטן” ומשתמש בהם לקניית מוצרים. מאותן סיבות גם הפירמות מעדיפות להקטין את סכומי הכסף המיועדים להלוואות לטובת הרחבת העסק.

מסלול כספי ההלוואות

עיקר הכסף המיועד למתן הלוואות מגיע מהציבור הרחב (משקי בית +פירמות)
במרבית המקרים ההלוואות מבוצעות בתיווך הבנקים (ומוסדות פיננסיים אחרים).
בהמשך, בכל מקום שנציין בנקים, הכוונה גם למוסדות פיננסיים אחרים.

זרימת הכסף מהציבור לבנקים

חלק מהציבור שבידיו עודפי כסף מלווה את כספו לבנקים תמורת ריבית כלשהי. הבנקים מלווים אותו הלאה, לחלקים אחרים בציבור שזקוקים לכסף, תמורת ריבית יותר גבוהה שמעניקה להם רווח.
לפער שבין שיעור הריבית שהבנקים משלמים לציבור, ושיעור הריבית שהם גובים מהציבור קוראים: מרווח הריבית.

המסלולים שבהם הציבור מלווה לבנקים

1. הפקדות בבנקים

הציבור הרחב מפקיד את כספו בבנקים במגוון אפיקים. כל הפקדה של כסף היא למעשה מתן ההלוואה. האפיקים העיקריים הם:

  • הפקדה בפקדונות.
  • הפקדה בתוכניות חסכון.

2. הלוואות ישירות של הציבור ללא תיווך גופים פיננסיים

ישנם 2 מסלולים שכיחים:

  1. הלוואה ישירה. מקובלת בעיקר (בין קרובי משפחה, חברים וכו').
  2. קניית אגרות חוב שמנפיקות פירמות וכן ממשלת ישראל. הגורם שמנפיק את אגרות החוב הוא הלווה (מקבל הכסף) ומי שקונה את אגרת החוב הוא המלווה (נותן הכסף).

 

לקריאה נוספת:

השוואה בין הלוואות

אתר הכנסת – תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות

 

error_message4