מניות ישראליות

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אמת מיחשוב EMCO.TA

החברה עוסקת ביבוא,שיווק,הפצה ומכירה של מחשבים,ציוד היקפי, תוכנות ובמתן שרותי יעוץ למחשבים.

תיאור החברה: 

החברה עוסקת ביבוא,שיווק,הפצה ומכירה של מחשבים,ציוד היקפי, תוכנות ובמתן שרותי יעוץ למחשבים.

 נתונים ואינדיקטורים חשובים :

במיליוני ש”ח (מעוגל) רווח למניה בש”ח

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 1,406 1,399 1,264 927 972
רווח נקי 44 39 45 46 46
רווח למניה 0.9 0.8 0.9 0.7 1.0
מכפיל 11-13 14-15
הון למאזן ב % 35 37 41 41 41
תשואת דיוידנד ב% 0 3-4 5-6 6-7
הון עצמי 308 295 285 261 252
שווי שוק  (09/20) 560 566 688 625 601
מניות אוצר 13 13 13 13 13

גרף המניה: 5 שנים

<


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-301 מיליון ש”ח, הרווח ב-5.4 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1. דהיינו קיטון של 8% במכירות, קיטון של 30% ברווח וקיטון של 35% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4