חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אדגר השקעות ADGR.TA

לוגו אדגר

תיאור החברה

החברה עוסקת בהחזקת נדל”ן מניב בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 60 440 268 242
רווח נקי  (מתוקן) 8.5 12 40 50
רווח למניה  (מתוקן) 0.1 0.1 0.3 0.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 20-21
הון למאזן ב% 25 28 23
תשואת דיוידנד ב% 2-3 4-5 4-5 4-5
הון עצמי 1,271 1,302 1,073
שווי שוק (06/20) 689
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

ADGR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין אדגר

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-60 מיליון ש”ח, הרווח ב-8.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 1% במכירות, קיטון של 74% ברווח וקיטון של 71% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4