מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אוברסיז קומרס OVRS.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותים לוגיסטיים במתחמים שבבעלותה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
264
317
317
321
326
308
רווח נקי
22
20
22
12
20
26
רווח למניה
0.4
0.4
0.4
0.2
0.4
0.5
מכפיל (P/E)ץ¹
7-10
הון למאזן ב%
30%
29
30
28
46
תשואת דיוידנד ב%
3-5
3-4
2-3
הון עצמי
218
203
190
183
182
סה”כ נכסים
731
שווי שוק (09/20)
170
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-92 מיליוני ש”ח, הרווח ב-10 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו גידול של 20% במכירות, גידול פי 2 ברווח וגידול של 38% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4