מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אורביט ORBI.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרי אלקטרוניקה לתחום התקשורת והתעופה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3H1 2020201920182017
מכירות
42
82
180
165
135
רווח נקי
6
5
7.6
2.6
-15
רווח למניה
0.3
0.3
0.41
0.15
-13.8
מכפיל (P/E)ץ¹
15-18
הון למאזן ב%
60%
60
55
50
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי
50
112
107
86
סה"כ נכסים
83
מניות אוצר
0.9
0.9
0.9גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-41 מיליוני ש”ח, הרווח ב-4.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 8% במכירות, גידול של 85% ברווח וגידול של 82% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4