מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אורביט ORBI.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרי אלקטרוניקה לתחום התקשורת והתעופה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 82 180 165 135
רווח נקי 5 7.6 2.6 (15)
רווח למניה 0.3 0.41 0.15 (13.8)
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-18
הון למאזן ב% 60 55 50
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 112 107 86
שווי שוק (09/20) 175
מניות אוצר 0.9 0.9 0.9

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-41 מיליוני ש”ח, הרווח ב-4.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 8% במכירות, גידול של 85% ברווח וגידול של 82% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4