חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אחים דוניץ DUNI.TA

לוגו דוניץ

תיאור החברה

חברת בניה למגורים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 32 233 357 263
רווח נקי 5.5 58 63 42
רווח למניה 1.4 12.5 12.6 10.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-11
הון למאזן ב% 39 41 35
תשואת דיוידנד ב% 0 6-7 7-8 5-6
הון עצמי 279 273 236
שווי שוק (05/20) 511
מניות אוצר 73 73 73

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

הכנסות הסתכמו ב-32 מיליון ש”ח, הרווח ב-5.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.4. דהיינו קיטון של 55% במכירות, קיטון של 66% ברווח וקיטון של 66% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4