מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אינטרגאמא INTR.TA

תיאור החברה

עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי צילום.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 13 29 30 30
רווח נקי 2 3 29 219
רווח למניה 1 1.4 3.3
מכפיל (P/E)ץ¹ 20-30 37-38
הון למאזן ב% 62 58 46
תשואת דיוידנד ב% 0 0 1-2 6-7
הון עצמי 39 38 26
שווי שוק (09/20) 95 111
מניות אוצר 49 55 55 55

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

אין נתונים לרבעון.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4