מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אינרום בניה INRM.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרים לבניה. באמצעות חברות הבת: איטונג, כרמית ונירלט.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 937 953 982 996 924
רווח נקי 125 116 113 114 100
רווח למניה 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 13-15
הון למאזן ב% 45 32 34 34 36
תשואת דיוידנד ב% 0 6-7 6-7 6-7 9-10
הון עצמי 462 344 306
שווי שוק (09/20) 1,400 1,407
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-260 מיליון ש”ח, הרווח ב-39 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.3 ש”ח. דהיינו קיטון של 1% במכירות, גידול של 1% ברווח וקיטון של 4% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4