מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אינרום בניה INRM.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרים לבניה. באמצעות חברות הבת: איטונג, כרמית ונירלט.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3202120202019201820172016
מכירות
890
1030
937
953
982
996
924
רווח נקי
91
110
125
116
113
114
100
רווח למניה
0.7
0.8
1
1.1
1
1
0.9
מכפיל (P/E)ץ¹
13-15
הון למאזן ב%
48%
50
45
32
34
34
36
תשואת דיוידנד ב%
0
6-7
6-7
6-7
9-10
הון עצמי
617
551
462
344
306
סה”כ נכסים
1,279
שווי שוק (09/20)
1,400
1,407
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2: 

המכירות הסתכמו ב-288 מיליון ש”ח, הרווח ב-30 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו גידול של 13% במכירות, קיטון של 6% ברווח וללא שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4