חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אינרום בניה INRM.TA

אינרום לוגו

תיאור החברה

יצרנית של מוצרים לבניה. באמצעות חברות הבת: איטונג, כרמית ונירלט.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 209 953 982 996 924
רווח נקי 25 116 113 114 100
רווח למניה 0.2 1.1 1.0 1.0 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 12-13
הון למאזן ב% 33 32 34 34 36
תשואת דיוידנד ב% 0 5-6 6-7 6-7 9-10
הון עצמי 369 344 306
שווי שוק 1,261 1,407
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

INRM.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-209מיליון ש”ח, הרווח ב-24.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 14% במכירות, קיטון של 14% ברווח וקיטון של 13% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הקיטון מחירות וברווח נובעות מהשפעות נגיף הקורונה.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4