מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

איסתא ISTA.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאית,הפעלת בתי מלון בארץ ובחו”ל,חבילות נופש ונדל”ן מניב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32020201920182017
מכירות
261
84
537
343
344
רווח נקי
233
50 (10)*
83
69
56
רווח למניה
13
2.8 (0.5)*
6
5
5
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
39%
32
37
42
תשואת דיוידנד ב%
0
2.4
2-3
הון עצמי
1,206
700
636
573
סה”כ נכסים
3,076
שווי שוק (09/20)
430
מניות אוצר
2.6
2.6
2.6* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין איסתא

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-88 מיליון ש”ח, הרווח ב-0* מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0* ש”ח. דהיינו קיטון של 90% במכירות ומעבר להפסד, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4