חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

איסתא ISTA.TA

לוגו איסתא

תיאור החברה

החברה עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאית,הפעלת בתי מלון בארץ ובחו”ל,חבילות נופש ונדל”ן מניב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 537 343 344
רווח נקי 83 69 56
רווח למניה 6 5 5
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-7
הון למאזן ב% 37 42
תשואת דיוידנד ב% 1-2 2-3
הון עצמי 636 573
שווי שוק (06/20) 546
מניות אוצר 2.6 2.6 2.6

גרף מניה 5 שנים

ISTA.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין איסתא

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4