מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אלקו ELCO.TA

תיאור החברה

חברת השקעות. בבעלותה: אלקטרה, אלקטרה צריכה, אלקטרה נדל”ן וסופרגז.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 10,968 10,426 8,947 8,983
רווח נקי 580 519 179 250
רווח למניה 10 9.3 2.3 3.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 26 21 23
תשואת דיוידנד ב% 1 0.5-1.5 1-2 1-2
הון עצמי 3,026 2,494 2,138
שווי שוק (09/20) 3,450
מניות אוצר 208 208 202 185

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין אלקו

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-2,885 מיליון ש”ח, הרווח ב-277 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-4.5 ש”ח. דהיינו גידול של 10% במכירות, גידול של 5% ברווח וקיטון של 5% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4