מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אלקו ELCO.TA

תיאור החברה

חברת השקעות. בבעלותה: אלקטרה, אלקטרה צריכה, אלקטרה נדל”ן וסופרגז.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
14,366
15,120
10,968
10,426
8,947
8,983
רווח נקי
1,015
960
580
519
179
250
רווח למניה
22
20
10
9.3
2.3
3.9
מכפיל (P/E)ץ¹
14-16
הון למאזן ב%
22
26
21
23
תשואת דיוידנד ב%
1
0.5-1.5
1-2
1-2
הון עצמי
5,531
4,367
3,026
2,494
2,138
סה”כ נכסים
22,728
שווי שוק (09/20)
3,450
מניות אוצר
208
208
202
185גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין אלקו

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-4,213 מיליון ש”ח, הרווח ב-369 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-5 ש”ח. דהיינו גידול של 46% במכירות, קיטון של 7% ברווח וגידול של 6% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4