חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אלקו ELCO.TA

לוגו אלקו

תיאור החברה

חברת השקעות. בבעלותה: אלקטרה, אלקטרה צריכה, אלקטרה נדל”ן וסופרגז.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 2,734 10,426 8,947 8,983
רווח נקי 101 519 179 250
רווח למניה 2.0 9.3 2.3 3.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 21 21 23
תשואת דיוידנד ב% 0-1 1-2 1-2 1-2
הון עצמי 2,636 2,494 2,138
שווי שוק (06/20) 3,704
מניות אוצר 208 208 202 185

גרף מניה 5 שנים

ELCO.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין אלקו

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-2,734 מיליון ש”ח, הרווח ב-101 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2  ש”ח. דהיינו גידול של 18% במכירות, גידול של 36% ברווח וגידול של 62% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4