מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אלקטרה ELTR.TA

אלקטרה לוגו

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: בניה ותשתיות, מעליות, נדל”ן מניב, תקשורת , התקנה של מערכות חשמל ושירותי אחזקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 7,716 7,008 6,016 6,017 5,095
רווח נקי 181 246 182 174 156
רווח למניה 39 61 45 46 43
מכפיל (P/E)ץ¹ 26-28
הון למאזן ב% 18 18 20 19 21
תשואת דיוידנד ב% 0.5 1-2 2-3 2-3
הון עצמי 1,193 1,125 1,024 978 930
שווי שוק  (09/20) 5,700
מניות אוצר 72 69 27 28

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-1,490 מיליון ש”ח, הרווח ב-51 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-10.0 ש”ח. דהיינו גידול של 12% במכירות,קיטון של 55% ברווח וקיטון של 66% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4