חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אלקטרה ELTR.TA

אלקטרה לוגו

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: בניה ותשתיות, מעליות, נדל”ן מניב, תקשורת , התקנה של מערכות חשמל ושירותי אחזקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 1,876 7,008 6,016 6,017 5,095
רווח נקי 41 246 182 174 156
רווח למניה 9 61 45 46 43
מכפיל (P/E)ץ¹ 37-38
הון למאזן ב% 19 18 20 19 21
תשואת דיוידנד ב% 2-3 2-3 2-3 2-3
הון עצמי 1,241 1,125 1,024 978 930
שווי שוק  (06/20) 6,161
מניות אוצר 72 69 27 28

גרף מניה 5 שנים

אלקטרה

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-1,876 מיליון ש”ח, הרווח ב-40.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-8.7 ש”ח. דהיינו גידול של 13% במכירות, קיטון של 10% ברווח וקיטון של 21% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4