חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

אמנת AMAN.TA

לוגו אמנת

תיאור החברה

עוסקת בניהול פרוייקטים, וכן במחשוב תוכנה ולוגיסטיקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2019 2018 2017 2016
מכירות 339 358 333 353
רווח נקי (מתוקן) 5 11 17 14
רווח למניה (מתוקן) 0.7 1.5 2.4 1.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 20-24 10-12
הון למאזן ב% 59 56 60 62
תשואת דיוידנד ב% 8-10 8-10 8-10 6-8
הון עצמי 117 96 100 102
שווי שוק 112
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

AMAN.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

בקרוב

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4