מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ארד ARD.TA

תיאור החברה

יצרנית של שעוני מים. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים. מים ונוזלים אחרים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח (על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3202120202019201820172016
מכירות
828
899
800
913
765
594
619
רווח נקי
41.4
64
50
70
69
27
66
רווח למניה
1.7
2.5
1.9
2.8
2.8
1.1
2.7
מכפיל (P/E)ץ¹
19-22
הון למאזן ב%
43%
48
46
43
46
53
58
תשואת דיוידנד ב%
2
2-3
3.3
3.9
5.4
הון עצמי
449
435
419
410
403
341
376
סה”כ נכסים
1,038
שווי שוק (09/20)
1,100
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-285 מיליון ש”ח, הרווח ב-20 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.85 ש”ח. דהיינו גידול של 19% במכירות, גידול של 20% ברווח וגידול של 19% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4