חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ארד ARD.TA

ארד לוגו

תיאור החברה

יצרנית של שעוני מים. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים. מים ונוזלים אחרים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח (על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

Q1 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 223 913 765 594 619
רווח נקי 16 70 69 27 66
רווח למניה 0.7 2.8 2.8 1.1 2.7
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-20
הון למאזן ב% 43 43 46 53 58
תשואת דיוידנד ב% 2.5 3.3 3.9 5.4
הון עצמי 423 410 403 341 376
שווי שוק  (06/20) 1,310
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

ARD.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-223 מיליון ש”ח, הרווח ב-15.7 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.65 ש”ח. דהיינו גידול של 11% במכירות, קיטון של 2.5% ברווח והרווח למניה נותר ללא שינוי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4