חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ארית תעשיות ARYT.TA

לוגו ארית

תיאור החברה

החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מרעומים ומוצרי אלקטרוניקה צבאיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2019 2018 2017 2016
מכירות 58 36 85
רווח נקי 22 16 41
רווח למניה 0.23 1.16 0.43
מכפיל (P/E)ץ¹ 5-6
הון למאזן ב% 81 79
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 66 61
שווי שוק (05/20) 128
מניות אוצר 0.27 0.27 0.27 0.27

גרף מניה 5 שנים

ARYT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4