מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בית שמש BSEN.TA

לוגו בית שמש

תיאור החברה

החברה מייצרת ומשפצת חלקים למנועים של מטוסים צבאיים ואזרחיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח (על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3202120202019201820172016
מכירות
414
419
442
591
375
310
331
רווח נקי
10
-6.4
15
55
30
31
35
רווח למניה
1.4
-1
1.7
6.9
3.5
4.9
5.4
מכפיל (P/E)ץ¹
16-18
הון למאזן ב%
51%
52
50
51
75
65
60
תשואת דיוידנד ב%
0
1-2
1.5
—-
—-
הון עצמי
466
422
416
439
424
234
216
סה”כ נכסים
907
שווי שוק (09/20)
490
מניות אוצר
4
4
4
4
4
4
4גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-38 מיליון ש”ח, הרווח ב- 6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7 ש”ח. דהיינו גידול של 12% במכירות, מעבר מהפסד לרווח ברווח הנקי ומעבר מהפסד לרווח ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4