חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בית שמש BSEN.TA

לוגו בית שמש

תיאור החברה

החברה מייצרת ומשפצת חלקים למנועים של מטוסים צבאיים ואזרחיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח (על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

Q1  2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 174 591 375 310 331
רווח נקי 13 55 30 31 35
רווח למניה 1.6 6.9 3.5 4.9 5.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 11-13
הון למאזן ב% 51 51 75 65 60
תשואת דיוידנד ב% 1.0 1.5 —- —-
הון עצמי 470 439 424 234 216
שווי שוק 595
מניות אוצר 1 4 4 4 4

גרף מניה 5 שנים

BSEN.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-174 מיליון ש”ח, הרווח ב-13.2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.6 ש"ח. דהיינו גידול של 23% במכירות, קיטון של 36% ברווח וקיטון של 36% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4