מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ברם תעשיות BRAM.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2021 2020 2019 2018 2017
מכירות חסרים נתונים 135 136 128 117
רווח נקי חסרים נתונים 4.7 (0) (3) 5
רווח למניה חסרים נתונים 0.2 (0) (0.1) 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ חסרים נתונים 10-11
הון למאזן ב% חסרים נתונים 38 34 40
תשואת דיוידנד ב% חסרים נתונים 0 0
הון עצמי חסרים נתונים 61 59 66
שווי שוק (09/20) חסרים נתונים 75
מניות אוצר חסרים נתונים 0.1

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין ברם

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-35 מיליון ש”ח, הרווח ב-2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו גידול של 18% במכירות, גידול של פי 6 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4