חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ברם תעשיות BRAM.TA

לוגו ברם

תיאור החברה

החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג"ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 136 128 117
רווח נקי (0) (3) 5
רווח למניה (0) (0.1) 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 34 40
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 59 66
שווי שוק (06/20) 46
מניות אוצר 0.1

גרף מניה 5 שנים

BRAM.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין ברם

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4