חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בתי זקוק לנפט בעמ ORL.TA

לוגו בזן

תיאור החברה

עוסקת בכל שלבי הזיקוק של נפט

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 5,050 22,198 25,022 19,498
רווח נקי (520) 342 701 908
רווח למניה (0.2) 0.1 0.2 0.3
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 30 33 35
תשואת דיוידנד ב% 3-4 4-5 7-8
הון עצמי 4,270 4,773 4,947
שווי שוק (עכשיו) 2,770
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

ORL.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-5,050 מיליוני ש”ח, הרווח ב-(520) מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-(0.2) ש”ח. דהיינו קיטון של 12% במכירות, הרווח והרווח למניה שליליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואות החברה תלויות בהשפעות נגיף הקורונה על הביקוש לנפט.

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4