מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולד GOLD.TA

תיאור החברה

בעלת מסופים ומחסנים וכן 95% במספנות ישראל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32020201920182017
מכירות
146
139
133
138
133
רווח נקי
25
51
23
28
42
רווח למניה
6.2
13
5.7
6.9
10.5
מכפיל (P/E)ץ¹
25-30
הון למאזן ב%
75%
72
70
70
תשואת דיוידנד ב%
0.3
1-2
הון עצמי
607
571
324
308
סה"כ נכסים
804
500
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גולד

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-33 מיליון ש”ח, הרווח ב-*2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7*. דהיינו גידול של 5% במכירות, קיטון של 48% ברווח וקיטון של 48% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

* נתון מתוקן

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4