מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולד GOLD.TA

תיאור החברה

בעלת מסופים ומחסנים וכן 95% במספנות ישראל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 139 133 138 133
רווח נקי 51 23 28 42
רווח למניה 13 5.7 6.9 10.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 25-30
הון למאזן ב% 72 70 70
תשואת דיוידנד ב % 0.3 1-2
הון עצמי 571 324 308
שווי שוק (09/20) 500
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גולד

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-33 מיליון ש”ח, הרווח ב-*2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7*. דהיינו גידול של 5% במכירות, קיטון של 48% ברווח וקיטון של 48% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

* נתון מתוקן

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4