מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בית הזהב GOHO.TA

תיאור החברה

בעלת בתי דיור מוגן בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 28 57 55 57
רווח נקי (6) 6 13 12
רווח למניה (0.4) 0.4 0.8 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-22
הון למאזן ב% 34 36 33
תשואת דיוידנד ב% 0 2-3
הון עצמי 253 264 221
שווי שוק (09/20) 180
מניות אוצר 11 11 11 11

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין בית הזהב

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-14 מיליון ש”ח, הרווח ב-1 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.04 ש”ח. דהיינו יציבות במכירות ומעבר לרווח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4