מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בית הזהב GOHO.TA

תיאור החברה

בעלת בתי דיור מוגן בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3H1 2020201920182017
מכירות
45
28
57
55
57
רווח נקי
15
-6
6
13
12
רווח למניה
3.4
-0.4
0.4
0.8
0.8
מכפיל (P/E)ץ¹
18-22
הון למאזן ב%
40%
34
36
33
תשואת דיוידנד ב%
0
2-3
הון עצמי
315
253
264
221
סה"כ נכסים
778
מניות אוצר
11
11
11
11גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין בית הזהב

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-14 מיליון ש”ח, הרווח ב-1 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.04 ש”ח. דהיינו יציבות במכירות ומעבר לרווח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4