חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בית הזהב GOHO.TA

לוגו בית הזהב

תיאור החברה

בעלת בתי דיור מוגן בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) 57 55 57
רווח נקי  (מתוקן) 6 13 12
רווח למניה  (מתוקן) 0.4 0.8 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 5-6
הון למאזן ב% 36 33
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 264 221
שווי שוק (05/20) 187
מניות אוצר 11.2 11.2 11.2

גרף מניה 5 שנים

GOHO.TA (2)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין בית הזהב

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4