חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולד GOLD.TA

לוגו גולד

תיאור החברה

בעלת מסופים ומחסנים וכן 95% במספנות ישראל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) 33 133 138 133
רווח נקי  (מתוקן) 1.6 23 28 42
רווח למניה  (מתוקן) 0.4 5.7 6.9 10.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-16
הון למאזן ב% 70 70 70
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 325 324 308
שווי שוק (05/20) 329
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גולד

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-33 מיליון ש”ח, הרווח ב-1.6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.4. דהיינו גידול של 5% במכירות, קיטון של 75% ברווח וקיטון של 75% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4