מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולן פלסטיק GLPL.TA

לוגו גולן

תיאור החברה

יצרנית של צינורות ופרופילים מפלסטיק

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
307
374
330
316
203
211
רווח נקי
33
38
29
28
19
22
רווח למניה
1
1.2
0.9
0.9
0.6
0.7
מכפיל (P/E)ץ¹
6
הון למאזן ב%
57%
55
52
63
52
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי
279
246
232
203
211
סה”כ נכסים
493
שווי שוק (09/20)
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

נתונים מ-Q2: 

המכירות הסתכמו ב-99 מיליוני ש”ח, הרווח ב-14 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.3 ש”ח. דהיינו גידול של 4% במכירות, גידול של 25% ברווח וגידול של 23% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת יתר

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4