חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולן פלסטיק GLPL.TA

לוגו גולן

תיאור החברה

יצרנית של צינורות ופרופילים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 79 331 325 316 277
רווח נקי 3 22 19 28 20
רווח למניה 0.1 0.7 0.6 0.9 0.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 52 52 63 61 61
תשואת דיוידנד ב% 0 10.9 0 10.4 5.4
הון עצמי 214 211 203 195 180
שווי שוק  (06/20) 202
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

GLPL.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-79 מיליון ש”ח, הרווח ב-3.2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1. דהיינו קיטון של 6% במכירות, קיטון של 24% ברווח וקיטון של 8% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4