חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולן פלסטיק GLPL.TA

לוגו גולן

תיאור החברה

יצרנית של צינורות ופרופילים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 157 331 325 316 277
רווח נקי 11 22 19 28 20
רווח למניה 0.3 0.7 0.6 0.9 0.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 52 52 63 61 61
תשואת דיוידנד ב% 0 5-7 0 10.4 5.4
הון עצמי 210 211 203 195 180
שווי שוק  (09/20) 202
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-78 מיליון ש”ח, הרווח ב-8 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2. דהיינו קיטון של 3% במכירות, גידול של 55% ברווח וגידול של 50% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4