מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גלוברנדס גרופ בע”מ GLRS.TA

תיאור החברה

עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי עישון וממרקים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2022 H1 2021 2020 2019 2018 2017
מכירות 1,473 2,853 2,732 2,380 2,236 2,226
רווח נקי 35 73 72 64 68 71
רווח למניה 28 59 60 54 58 60
מכפיל (P/E)ץ¹ 7-8
הון למאזן ב% 12 21 23 19 22
תשואת דיוידנד ב% 6 14-16 10-11
הון עצמי 46 56 52 47 48
סה”כ נכסים 383
שווי שוק (06/20) 398
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גלוברנדס

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-785 מיליוני ש”ח, הרווח ב-20 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-16 ש”ח. דהיינו גידול של 6% במכירות, ללא שינוי ברווח וללא שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4