חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גלוברנדס גרופ בע”מ GLRS.TA

logo (1)

תיאור החברה

עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי עישון וממרקים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 116 465 470 468
רווח נקי 15 64 68 71
רווח למניה 13 54 58 60
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-7
הון למאזן ב% 22 19 22
תשואת דיוידנד ב% 16-17 10-11
הון עצמי 62 47 48
שווי שוק (06/20) 398
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גלוברנדס

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-116 מיליוני ש”ח, הרווח ב-14.8 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-12.6 ש”ח. דהיינו קיטון של 0.5% במכירות, גידול של 10% ברווח וגידול של 10% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4