חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גלוברנדס גרופ בע”מ GLRS.TA

logo (1)

תיאור החברה

עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי עישון וממרקים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 1,273 2,380 2,236 2,226
רווח נקי 32 64 68 71
רווח למניה 27 54 58 60
מכפיל (P/E)ץ¹ 12-14
הון למאזן ב% 26 19 22
תשואת דיוידנד ב% 6 14-16 10-11
הון עצמי 68 47 48
שווי שוק (06/20) 398
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גלוברנדס

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-665 מיליוני ש”ח, הרווח ב-17 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-15 ש”ח. דהיינו גידול של 7% במכירות, יציבות ברווח ויציבות ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4