מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גן שמואל GSFI.TA

תיאור החברה

יצרנית של רכז פרי הדר המיועד להכנת משקאות קלים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.(על פי שער הדולר ביום 31.12 לאותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3202120202019201820172016
מכירות
590
682
608
712
881
743
832
רווח נקי
21-
19
10.6
12
58
46
50
רווח למניה
1.4-
1.28
0.7
0.7
4
3
3.1
מכפיל (P/E)ץ¹
>50
25
הון למאזן ב%
56%
64
61
61
70
69
62
תשואת דיוידנד ב%
7-9
10
6-8
6-8
הון עצמי
435
438
419
439
495
453
477
סה”כ נכסים
773
שווי שוק (09/20)
400
323
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-08/22: 

המכירות הסתכמו ב-190 מיליוני ש”ח, הרווח ב-(5) מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-(0.3) ש”ח. דהיינו קיטון של 5% במכירות, מעבר מרווח להפסד ומעבר מרווח להפסד ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4