מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גן שמואל GSFI.TA

תיאור החברה

יצרנית של רכז פרי הדר המיועד להכנת משקאות קלים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.(על פי שער הדולר ביום 31.12 לאותה שנה)

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 608 712 881 743 832
רווח נקי 10.6 12 58 46 50
רווח למניה 0.7 0.7 4.0 3.0 3.1
מכפיל (P/E)ץ¹ >50 25
הון למאזן ב% 61 61 70 69 62
תשואת דיוידנד ב% 7-9 10 6-8 6-8
הון עצמי 419 439 495 453 477
שווי שוק (09/20) 400 323
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-170 מיליוני ש”ח, הרווח ב-1.7 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 14% במכירות, קיטון של 78% ברווח וקיטון של 80% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4