חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גן שמואל GSFI.TA

לוגו גן שמואל

תיאור החברה

יצרנית של רכז פרי הדר המיועד להכנת משקאות קלים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.(על פי שער הדולר ביום 31.12 לאותה שנה)

2019 2018 2017 2016
מכירות 712 881 743 832
רווח נקי 12 58 46 50
רווח למניה 0.7 4.0 3.0 3.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 25
הון למאזן ב% 61 70 69 62
תשואת דיוידנד ב% 4-5 10 6-8 6-8
הון עצמי 439 495 453 477
שווי שוק 323
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

GSFI.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

בקרוב

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4