מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גניגר GNGR.TA

תיאור החברה

יצרנית של יריעות מפלסטיק לחקלאות ותעשייה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
501
621
542
539
527
506
רווח נקי
5-
23
24
16
17
30
רווח למניה
0.3-
1.5
1.6
1
1.1
2
מכפיל (P/E)ץ¹
9-10
הון למאזן ב%
31%
36
39
36
34
תשואת דיוידנד ב%
0
3-4
הון עצמי
228
243
237
221
214
סה”כ נכסים
725
שווי שוק (09/20)
235
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-183 מיליון ש”ח, הרווח ב-2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו גידול של 10% במכירות, קיטון של 80% ברווח וקיטון של 82% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת יתר

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4