חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גניגר GNGR.TA

לוגו גניגר

תיאור החברה

יצרנית של יריעות מפלסטיק לחקלאות ותעשייה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 265 539 527 506
רווח נקי 13 16 17 30
רווח למניה 0.9 1.0 1.1 2.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-10
הון למאזן ב% 37 36 34
תשואת דיוידנד ב% 0 3-4
הון עצמי 226 221 214
שווי שוק (09/20) 220
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גניגר

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-130 מיליון ש”ח, הרווח ב-7 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש"ח. דהיינו קיטון של 4% במכירות, גידול של 260% ברווח וגידול של 260% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת יתר

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4