חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גניגר GNGR.TA

לוגו גניגר

תיאור החברה

יצרנית של יריעות מפלסטיק לחקלאות ותעשייה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 135 539 527 506
רווח נקי 6 16 17 30
רווח למניה 0.4 1.0 1.1 2.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-8
הון למאזן ב% 33 36 34
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 220 221 214
שווי שוק (06/20) 210
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

GNGR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גניגר

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-135 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.4 ש”ח. דהיינו גידול של 2% במכירות, קיטון של 15% ברווח וקיטון של 14% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת יתר

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4