מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

דלתא DELT.TA

תיאור החברה

יצרנית של הלבשה תחתנה, גרביים חולצות ובדים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2022 H1 2020 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) 3412 4,627 5,841 5,615
רווח נקי  (מתוקן) 147 12.8* 207 225
רווח למניה  (מתוקן) 5.25 0.1* 8.3 10.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-7
הון למאזן ב% 35 28 31 39
תשואת דיוידנד ב% 3-4
הון עצמי 2243 1,523 1,752 1,754
סה”כ נכסים 6338
שווי שוק (09/20) 1,500
מניות אוצר 16 16 17

* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין דלתא

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-10/08 2022: 

המכירות הסתכמו ב-1,718 מיליוני ש”ח, הרווח ב- 80 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב- 2.8 ש”ח. דהיינו גידול של 7% במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 18% בשורת הרווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4