מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

דלתא DELT.TA

תיאור החברה

יצרנית של הלבשה תחתנה, גרביים חולצות ובדים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32020201920182017
מכירות (מתוקן)
5130
4,627
5,841
5,615
רווח נקי (מתוקן)
269
12.8*
207
225
רווח למניה (מתוקן)
9.7
0.1*
8.3
10.1
מכפיל (P/E)ץ¹
6-7
הון למאזן ב%
35
28
31
39
תשואת דיוידנד ב%
3-4
הון עצמי
2274
1,523
1,752
1,754
סה”כ נכסים
6417
שווי שוק (09/20)
1,500
מניות אוצר
16
16
17* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין דלתא

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-10/08 2022: 

המכירות הסתכמו ב-1,718 מיליוני ש”ח, הרווח ב- 80 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב- 2.8 ש”ח. דהיינו גידול של 7% במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 18% בשורת הרווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

אולי יעניין אתכם:   ADBE - Adobe
error_message4