חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

דלתא DELT.TA

לוגו דלתא

תיאור החברה

יצרנית של הלבשה תחתנה, גרביים חולצות ובדים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) 5,841 5,615
רווח נקי  (מתוקן) 207 225
רווח למניה  (מתוקן) 8.3 10.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-7
הון למאזן ב% 31 39
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 1,752 1,754
שווי שוק (05/20) 1,211
מניות אוצר 16 16 17

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין דלתא

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4