מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

דנאל DANE.TA

לוגו דנאל

תיאור החברה

עוסקת בתחום הסיעודי לקשישים ומוגבלים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 1,985 1,678 1,492 1,340 1,204
רווח נקי 134 81 71 64 56
רווח למניה 24 15.4 14.9 13.6 12.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 21-22
הון למאזן ב% 32 33 40 29 28
תשואת דיוידנד ב% 1 3-4 6-7 6-7 8-9
הון עצמי 328 265 216 125 116
שווי שוק (06/20) 1,922
מניות אוצר 9 9 9 9 9

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-518 מיליון ש”ח, הרווח ב-39 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-7 ש”ח. דהיינו גידול של 17% במכירות, גידול של 69% ברווח וגידול של 60% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4