מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

דנאל DANE.TA

לוגו דנאל

תיאור החברה

עוסקת בתחום הסיעודי לקשישים ומוגבלים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3202120202019201820172016
מכירות
1766
2,288
1,985
1,678
1,492
1,340
1,204
רווח נקי
95
185
134
81
71
64
56
רווח למניה
17.5
33
24
15.4
14.9
13.6
12.1
מכפיל (P/E)ץ¹
21-22
הון למאזן ב%
41%
35
32
33
40
29
28
תשואת דיוידנד ב%
1
3-4
6-7
6-7
8-9
הון עצמי
513
402
328
265
216
125
116
סה”כ נכסים
1255
שווי שוק (09/20)
1,922
מניות אוצר
9
9
9
9
9גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2: 

ההכנסות הסתכמו ב-585 מיליון ש”ח, הרווח ב-31 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-6 ש”ח. דהיינו גידול של 1% במכירות, קיטון של 29% ברווח וקיטון של 24% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4