מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

הבורסה לניירות ערך TASE.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת במסחר וסליקה של ניירות ערך (החברה הונפקה ביולי 2019)

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 155 260 256 242
רווח נקי 20 17 86 (14)
רווח למניה 0.2 0.2 0.8 (0.1)
מכפיל (P/E)ץ¹ 35-40
הון למאזן ב% 47 52 35
תשואת דיוידנד ב% 0.6 0 0 0
הון עצמי 616 599 560
שווי שוק (09/20) 1,500
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין הבורסה

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-73 מיליון ש”ח, הרווח ב-10 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1. דהיינו גידול של 16% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4