מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

הבורסה לניירות ערך TASE.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת במסחר וסליקה של ניירות ערך (החברה הונפקה ביולי 2019)

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3H1 2020201920182017
מכירות
275
155
260
256
242
רווח נקי
38
20
17
86
-14
רווח למניה
0.4
0.2
0.2
0.8
-0.1
מכפיל (P/E)ץ¹
35-40
הון למאזן ב%
36%
47
52
35
תשואת דיוידנד ב%
0.6
0
0
0
הון עצמי
668
616
599
560
סה"כ נכסים
1,865
1,500
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין הבורסה

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-73 מיליון ש”ח, הרווח ב-10 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1. דהיינו גידול של 16% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4