חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

הבורסה לניירות ערך TASE.TA

לןגו הבורסה

תיאור החברה

החברה עוסקת במסחר וסליקה של ניירות ערך (החברה הונפקה ביולי 2019)

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 81 260 256 242
רווח נקי 10 17 86 (14)
רווח למניה 0.1 0.2 0.8 (0.1)
מכפיל (P/E)ץ¹ 71-72
הון למאזן ב% 43 52 35
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 608 599 560
שווי שוק (05/20) 1,600
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

TASE.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין הבורסה

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-81.2 מיליון ש”ח, הרווח ב-10.2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1. דהיינו גידול של 26% במכירות, גידול של 89% ברווח וגידול של 85% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

רווחיות החברה מושפע מנפח המסחר ולא משווי החברות המצויות בה ולכן התנודתיות שיש במסחר בתקופה זו עוזרת להגדיל את ריווחיות החברה.

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4