חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

הולמס פלייס HLMS.TA

לוגו הולמס פלייס

תיאור החברה

רשת מכוני כושר.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 422 331 370
רווח נקי 14 20 13
רווח למניה 0.2 0.3 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 15
הון למאזן ב% 14 55
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0
הון עצמי 143 182
שווי שוק (05/20) 209
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

HLMS.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין הולמס פלייס

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב- מיליון ש”ח, הרווח ב-מיליון ש”ח והרווח למניה ב-. דהיינו גידול של % במכירות, גידול של % ברווח וגידול של % ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4