מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

וואן טכנולוגיות ONE.TA

וואן לוגו

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשוב ותוכנה לצד מכירת מוצרים בתחום.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 1,888 1,608 1,432 1,396 1,308
רווח נקי 101 82 66 66 66
רווח למניה 13.7 12 10 10 10
מכפיל (P/E)ץ¹ 20-23
הון למאזן ב% 36 32 36 35 33
תשואת דיוידנד ב% 0 2-3 4-5 4-5 4-5
הון עצמי 509 327 299 267 252
שווי שוק  (09/20) 1,900
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-459 מיליוני ש”ח, הרווח ב-25 מיליוני ש”ח והרווח למניה ב-3.5 ש”ח. דייהנו גידול של 21% במכירות, גידול של 18% ברווח וגידול של 15% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4