מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

וואן טכנולוגיות ONE.TA

וואן לוגו

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשוב ותוכנה לצד מכירת מוצרים בתחום.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212,0202,0192,01820172016
מכירות
2359
2,723
1,888
1,608
1,432
1,396
1,308
רווח נקי
125
142
101
82
66
66
66
רווח למניה
1.7
1.8
1.4
1.2
1
1
1
מכפיל (P/E)ץ¹
20-23
הון למאזן ב%
32%
29
36
32
36
35
33
תשואת דיוידנד ב%
0
2-3
4-5
4-5
4-5
הון עצמי
613
564
509
327
299
267
252
סה”כ נכסים
1896
שווי שוק (09/20)
1,900
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-778 מיליוני ש”ח, הרווח ב-42 מיליוני ש”ח והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דייהנו גידול של 10% במכירות, גידול של 32% ברווח וגידול של 33% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4